MENU
Měření magnetických polí
Magnetismus Emise
Rychlý kontakt

ELIDIS s.r.o.
Úžická 399
250 70 Odolena Voda  (Praha - východ)

tel.:
fax:
mobil: 

web:
email: 
+420 283 970 955
+420 283 970 613 
+420 602 327 687

www.elidis.cz 
info@elidis.cz 
ELIDIS s.r.o. - magnety, magnetismus - idatabaze.czMěřicí, regulační technika - idatabaze.cz
CZ  EN

Etalony

Elinor M

Elinor M je etalon magnetického pole, vytvářeného trvalým magnetem. Etalon je určen pro kalibraci teslametrů s Hallovou sondou, používá se jako kalibrační pomůcka pro operativní ověření správnosti funkce teslametru.

Používá se např. ke kontrole měřidel mezi dvěma pravidelnými kalibracemi etalonem Elinor H, v terénu při použití teslametru Elimag P apod.

Princip funkce
Homogenního stacionárního magnetického pole je dosaženo speciálním uspořádáním magnetického obvodu s trvalým magnetem. Hallova sonda se zasouvá do vzduchové štěrbiny tohoto obvodu. Magnet - zdroj magnetického pole je uměle vystárnut a stabilizován, aby docházelo k co nejmenším časovým změnám magnetizace. Tento druh etalonu nevyžaduje žádný čas náběhu a žádné napájení, tudíž může být použit prakticky kdekoliv a kdykoliv.

Popis přípravku
Etalon Elinor M má tvar válce nebo hranolu. Plášť přípravku, vyrobený z magneticky měkké oceli, je zároveň stínícím magnetickým krytem. Přípravek proto neovlivňuje okolí svým trvalým magnetickým polem. Ve stínícím krytu je kalibrační otvor, kam se zasouvá Hallova sonda. Každý přípravek je navržen pro konkrétní typ a rozměry Hallovy sondy.
Vlastní magnetický obvod je tvořen trvalým magnetem a pólovými nástavci z magneticky měkké oceli.
Celý obvod je zalit do plastické hmoty.
Masivní konstrukce přípravku jej předurčuje mj. do těžkých průmyslových podmínek.

Technická specifikace (příklad)
 • Rozměry : 58 mm (průměr) x 111 mm (výška)
 • Hmotnost : 1,0 kg
 • Generované pole : 45,9 mT
 • Citlivost : 0,001 A/cm (251nT = 25,1 mGauss)
 • Přesnost : cca 5 % z jmenovité hodnoty
 • Kalibrační prostor : 5 x 5 mm
 • Prac. teploty : - 20 to +70 oC
 • Teplotní drift : max. 0,04 mT / Kelvin

Elinor H

Kalibrace teslametrů je nezbytná vzhledem na vliv času, teploty či posuv nuly. Jako zdroj stabilního magnetického pole je určen ELINOR H.

ELINOR H je univerzální přístroj, který může být použit pro kalibraci libovolného teslametru či skupiny teslametrů. Standardy jsou ověřené Českým metrologickým institutem

Princip funkce
Požadované magnetické pole je generováno párem speciálních cívek, kterými protéká stabilizovaný proud. Cívky jsou zapojeny do série.

Pro intenzitu magnetického pole v centru systému cívek C platí :

H=N x I / D

kde
 • N je počet závitů
 • I je proud protékající cívkou
 • D je střední průměr cívek

Technické parametry
 • Rozměry : 180 x 180 x 95 mm (cívky) 295 x 220 x 145 mm (napájecí zdroj )
 • Hmotnost: 5,5kg (civky) 5.0 kg (napájecí zdroj)
 • Napájení přístroje: 220 V / 50 Hz, 100W ( jiné na oblednávku)
 • Generovaná pole: 5mT, 15 mT, 40mT ( další na oblednávku)
 • Přesnost: 1,0%
 • Kalibrační prostor: 10 x 10 x 10 mm
 • Čas náběhu a ustálení parametrů: 10 minut
 • Rozsah pracovních teplot: +0 - 50 C